حکمرانی خوب, مهمان, ویدئو

رنگین کمان ایران؛ گفتگو با زوج همجنسگرای ایرانی

گفتگوی «موسسه ترویج جامعه باز» زوج همجنسگرای ایرانی در ترکیه
«موسسه ترویج جامعه باز» هم‌راستا با اهداف و برنامه‌های خود، در پروژ‌ه‌ای جدید با عنوان «رنگین کمان ایران» سعی دارد
تا برای افزایش رواداری و آگاهی در میان مردم ایران، مطالبی را درباره دگرباشان جنسی منتشر کند.
در این زمینه، گفتگوهایی را با شماری از ایرانیان دگرباش جنسی و پناهنده ساکن ترکیه انجام داده‌ایم.
مصاحبه‌شوندگان‌ در این گفتگوها از سخت‌ترین ‌لحظات و تجربه‌های خود به عنوان یک دگرباش جنسی و همچنین
انتظارشان از مردم ایران می‌گویند؛ تجربه‌هایی که گاه آنچنان تکان‌دهنده هستند که تا مدتها و سالها در روح و جسم انسان باقی می‌مانند.
موضوع دگرباشان جنسی در ایران به دلایل زیادی از جمله فقدان آموزش، استمرار چهارچوب‌های بسته دینی
در برخی مناطق و گروه‌های اجتماعی و همچنین تلاش حکومت برای جلوگیری از افزایش آگاهی عمومی از اهمیت زیادی برخوردار است.
این پروژه تلاش می‌کند تا مفهوم دگرباشی جنسی را از یک «تابو» و «انحراف»
به مفهومی طبیعی و پذیرفته شده در میان افراد و گروه‌های مختلف اجتماعی در ایران تبدیل کند.
در این راستا مطالب متنوعی را در قالب مصاحبه، ویدئوی کوتاه و یادداشت منتشر خواهیم کرد.
«موسسه جامعه باز» از شما مخاطبان عزیز بویژه دگرباشان جنسی در داخل و خارج از ایران نیز دعوت می‌کنند
تا در بهبود و توسعه این پروژه «رنگین کمان ایران» با ما تماس بگیرید و همکاری کنید. تجربه‌های شما حتی گاه ساده‌ترین آنها می‌تواند نقش مهمی در افزایش دانش و رواداری مردم ایران در موضوع‌های کمتر بحث‌شده‌ای همچون دگرباشان جنسی ایفا کند. جامعه ایران به دلیل انسداد سیاسی، در بسیاری از زمینه‌ها به گفتگو و ترویج دانش و آگاهی نیازمند است و «موسسه ترویج جامعه باز» سعی می‌کند تا امکان چنین فرصتی را فراهم آورد.