حکمرانی خوب, ویدئو

روز جهانی دموکراسی

روز جهانی دموکراسی

روز جهانی دموکراسی

 

سازمان ملل متحد پانزدهم سپتامبر/ ۲۴ شهریور را “روز جهانی دموکراسی” اعلام کرده است

دموکراسی در لغت یعنی “حکومت مردم”

هرچند فرمانده سپاه حضرت سیدالشهدا استان تهران آبان ماه سال پیش گفته بود: 

ایران بهترین نظام دموکراسی جهان را در اختیار دارد و دموکراسی در آمریکا فقط شعار است.

اما واقعیت را ما مردم بهتر می‌دانیم و درک می کنیم.

 به‌طور نمونه توماج صالحی رپری که تنها به خاطر ابراز عقیده بازداشت است.

یه نمونه کافی است که نشان می دهد حکومت جمهوری اسلامی غیر دموکراتیک است.

 

اما حکومت دموکراتیک جمهوری است یا پادشاهی؟

هم حکمرانی های پادشاهی و هم جمهوری می توانند حکومت دمکراتیک باشند.

برطبق برآورد اکونومیست نروژ بهترین حکمرانی دموکراسی را داراست که نظام پادشاهی مشروطه دارد

دومین کشور ایسلند است که نظام جمهوری دارد.

در آسیا هم ژاپن با ساختار پادشاهی مشروطه یک دموکراسی کامل شناخته می شود

چین، ایران، سوریه و روسیه هم بعنوان جمهوری های اقتدار گرا شناخته می شوند

پس آنچه در دموکراسی مهم است میزان قدرت مردم در انتخاب است نه جمهوری یا پادشاهی بودن حکومت.