راستی آزمایی, ویدئو

سوگیری یا تعصب اثر اجماع کاذب چیست؟

سوگیری یا تعصب اثر اجماع کاذب چیست؟

سوگیری یا تعصب اثر اجماع کاذب چیست؟

 

اثر اجماع کاذب

سوگیری یا تعصب اثر اجماع کاذب چیست؟

اثر اجماع کاذب یک نوع سوگیری ست که فرد هم‌نظریِ دیگران با باورها، رفتارها، و افکارش را دست بالا می‌گیرد. برای نمونه:

– فکر می‌کنی که بقیه مردم هم عقاید شما درمورد مسائل جدال‌برانگیز را دارند.

– دست بالا گرفتن تعداد افرادی که مثل شما هستند.

– اعتقاد به اینکه اکثریت افراد تمایلات شما را دارند

 

علی رغم اینکه همه‌ی آدم‌ها اعتقاد دارند که منطقی‌اند و عاقلانه رفتار می‌کنند، واقعیات نشان می‌دهند که انسان‌ها به طور مدام تحت تاثیر تعصب‌های شناختی (یا سوگیری‌های شناختی) هستند. این گونه از سوگیری‌ها، تفکر دقیق را مختل کرده، بر باورهای‌مان تاثیر می‌گذارند، و تصمیمات و داوری‌هایی را که فرد به طور روزمره اتخاذ می‌کند، منحرف می‌کنند.

گاهی این تعصبات نسبتاً واضح ‌اند و خودتان نوع خاصی از سوگیری را در خود یا دیگران تشخیص می‌دهید. در مواردی اما این تعصبات خیلی ظریف هستند و برای خود فرد تقریباً غیرقابل تشخیص.

اما چرا این سوگیری‌ها رخ می دهند؟ «توجه» یک ابزار محدود برای انسان است. یعنی اینکه ما نمی‌توانیم به همه‌ی جزئیات و رویدادهای خُرد در فرایند شکل‌گیری تفکرات و عقایدمان توجه کنیم. از این رو، معمولا از میانبر‌های ذهنی بهره می‌بریم که توانایی ما را در ارزیابی تسریع می‌کنند اما در عین حال گاهی ما را به وادی تعصب درمی‌اندازند.