دسته‌بندی نشده, ویدئو

پیش‌بینی‌ناپذیری اقتصادی جمهوری اسلامی مانع اصلی کسب و کار

اقتصاد

پیش‌بینی‌ناپذیری اقتصادی جمهوری اسلامی مانع اصلی کسب و کار در ایران است.
عوامل متعددی را در فضای کسب‌وکار می توان عامل کسب و کار بد در جمهوری اسلامی دانست.
این عوامل عبارتند از
-قوانین مربوط به کسب و کارها
– تورم عنان‌گسیخته
– دولتی بودن اقتصاد
– قوانین ایدِولوژیک مثل ممنوعیت عضو شدن بهاییان در شرکتهای تعاونی
-بالا بودن ریسک سرمایه گذاری
-نبود جذابیت برای سرمایه گذاری خارجی به علت تنشهای ایدِولوژی و سیاسی جمهوری اسلامی با جهان
آن طور که حسن فروزان‌فرد، نایب‌رئیس کمیسیون توسعه پایدار، محیط‌زیست و آب اتاق ایران در این خصوص گفته است: مانع اصلی حوزه کسب‌وکار، پیش‌بینی‌ناپذیری اقتصاد ایران است.
#اقتصاد #دلار #کسب_و_کار #تورم #ریسک