تصویر, راستی آزمایی, مهمان, ویدئو

گفتگوی حامد محمدی، روزنامه‌نگار در خصوص راستی‌آزمایی در رسانه‌های فارسی زبان

گفتگوی حامد محمدی، روزنامه‌نگار در خصوص راستی‌آزمایی در رسانه‌های فارسی زبان

 

سمینار آنلاین «موسسه ترویج جامعه باز» با حضور کارشناسان درباره راستی آزمایی در رسانه‌های فارسی با محورهای زیر:

۱- راستی آزمایی برای خبرگزاری ها چه اهمیتی دارد؟

۲- روزنامه نگاران و خبرنگاران برای فعالیت در زمینه راستی آزمایی به چه دانش و ابزارهایی نیازمند هستند؟ آیا روزنامه نگاران ایرانی به چنین امکاناتی دسترسی دارند؟

۳- آیا یک مخاطب عام می تواند مطالب و خبرها بویژه در شبکه های اجتماعی را بدون تجربه خاص در زمینه روزنامه نگاری و خبررسانی، مورد راستی آزمایی قرار دهد؟ اگر می تواند، چگونه؟

 

حامد محمدی، روزنامه نگار کیهان لندن و کارشناس نظامی، در خصوص اهمیت راستی آزمایی می‌گوید: برای راستی آزمایی موثر “منابع مالی”، “بکارگیری استاندارهای راستی آزمایی و تحریریه متخصص” و “وجدان کاری” هر سه عواملی مهم است.

 

حامد محمدی روزنامه‌نگار کیهان لندن، از دانش و ابزارهای لازم برای خبرنگاران جهت راستی آزمایی اخبار می گوید.

حامد محمدی روزنامه‌نگار کیهان لندن به این پرسش پاسخ می‌دهد که آیا یک مخاطب عام می‌تواند مطالب و خبرها به ویژه در شبکه‌های اجتماعی را بدون تجربه خاص در زمینه روزنامه‌نگاری و خبررسانی، مورد راستی آزمایی قرار دهد؟

«تا حدود زیادی تجربه به مردم یاد داده که تا چه حد می‌توان به اخبار و اطلاعات منتشر شده اطمینان پیدا کرد. مردم از همه اقشار جامعه به این جمع بندی رسیده‌اند که مثلا به صداوسیما نمی‌شود اطمینان کرد»