حکمرانی خوب, راستی آزمایی, مهمان, ویدئو

گفتگوی سیامک دهقانپور، روزنامه‌نگار در خصوص راستی‌آزمایی در رسانه‌های فارسی زبان

گفتگوی سیامک گفتگوی سیامک دهقانپور، روزنامه‌نگار در خصوص راستی‌آزمایی در رسانه‌های فارسی زبان، روزنامه‌نگار در خصوص راستی‌آزمایی در رسانه‌های فارسی زبان

 

سمینار آنلاین «موسسه ترویج جامعه باز» با حضور کارشناسان درباره راستی آزمایی در رسانه‌های فارسی با محورهای زیر:

۱- راستی آزمایی برای خبرگزاری ها چه اهمیتی دارد؟

۲- روزنامه نگاران و خبرنگاران برای فعالیت در زمینه راستی آزمایی به چه دانش و ابزارهایی نیازمند هستند؟ آیا روزنامه نگاران ایرانی به چنین امکاناتی دسترسی دارند؟

۳- آیا یک مخاطب عام می تواند مطالب و خبرها بویژه در شبکه های اجتماعی را بدون تجربه خاص در زمینه روزنامه نگاری و خبررسانی، مورد راستی آزمایی قرار دهد؟ اگر می تواند، چگونه؟

 

سیامک دهقانپور؛ روزنامه‌نگار و برنامه‌ساز صدای آمریکا در خصوص اهمیت راستی آزمایی برای خبرگزاری‌ها می گوید:

در دوره شیوع ویروس کرونا سنجش درست اطلاعات اهمیت حیاتی دارد. راستی آزمایی یک چالش جدی است به دلیل ادعایی که دولتها، به خصوص دولتهای استبدادی مطرح می‌کنند.

در این بخش از گفتگو سیامک دهقانپور، روزنامه‌نگار و برنامه‌ساز در صدای آمریکا، از دانش و ابزارهای لازم برای خبرنگاران جهت راستی آزمایی اخبار می گوید.

سیامک دهقانپور، روزنامه‌نگار و برنامه‌ساز صدای آمریکا در این بخش از سمینار به این سوال پاسخ می‌دهد که آیا یک مخاطب عام می‌تواند مطالب و خبرها به ویژه در شبکه‌های اجتماعی را بدون تجربه خاص در زمینه روزنامه‌نگاری و خبررسانی، مورد راستی آزمایی قرار دهد؟