اینفوگرافی

شبکه ریلی ایران: فرسوده و مرگبار

اولویت نظام: اربعین و کربلا

مدیرعامل شرکت حمل و نقل ریلی رجا: «شبکه ریلی ایران، قبرستانی از واگن‌های فرسوده و قدیمی است.»

 

معاون وزیر راه و شهرسازی:«۱۵۰میلیارد تومان هزینه چهار بانده شدن جاده‌های اربعین برای زیارت عتبات و عالیات»

(آبان ۱۳۹۶)

معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران: «۱۵میلیارد تومان هزینه شهرداری تهران برای مراسم اربعین در کربلا»

(شهریور ۱۳۹۶)