اینفوگرافی

جدیدترین گزارش (سال ۲۰۱۷) واحد اطلاعات نشریه معتبر «اکونومیست» درباره دموکراسی