اینفوگرافی, حکمرانی خوب چیست؟

پاسخگویی در برابر شهروندان

مقایسه کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا بر اساس آمار بانک جهانی بر‭ ‬اساس‭ ‬جدیدترین‭ ‬آمار‭ ‬‭ ‬‮«‬بانک‭ ‬جهانی‮»‬‭ (‬۱۳۹۵‭)‬‭ ‬ایران‭ ‬از‭ ‬لحاظ‭ ‬‮«حمایت از بخش خصوصی»‬‭ ‬در‭ ‬بین‭ ‬کشورهای‭ ‬خاورمیانه‭ ‬و‭ ‬شمال‭ ‬آفریقا‭ ‬در‭ ‬رتبه‭ ‬شانزدهم‭ ‬قرارگرفته‭ ‬است‭. ‬از‭ ‬این‭ ‬لحاظ،‭ ‬اسراییل‭ ‬بهترین‭ ‬کشور‭ ‬منطقه‭ ‬است و‭ ‬کشورهای‭ ‬چون‭ ‬جیبوتی‭ ‬و‭ ‬کرانه‭ ‬باختری‭ ‬و‭ ‬غزه‭ ‬در‭ ‬رتبه‌های‭ ‬بالاتری‭ ‬از‭ ‬ایران‭ ‬قرار‭ ‬گرفته‌اند‭.‬

1 thoughts on “پاسخگویی در برابر شهروندان

Comments are closed.