اینفوگرافی, حکمرانی خوب چیست؟

قانونگرایی؛ مقایسه کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا بر اساس آمار بانک جهانی

بر‭ ‬اساس‭ ‬جدیدترین‭ ‬آمار‭ ‬‭ ‬‮«‬بانک‭ ‬جهانی‮»‬‭ (‬۱۳۹۵‭)‬‭ ‬ایران‭ ‬از‭ ‬لحاظ‭ ‬‮«قانونگرایی»‬‭ ‬در‭ ‬بین‭ ‬کشورهای‭ ‬خاورمیانه‭ ‬و‭ ‬شمال‭ ‬آفریقا‭ ‬در‭ ‬رتبه‭ ‬سیزدهم‭ ‬قرارگرفته‭ ‬است‭. ‬از‭ ‬این‭ ‬لحاظ،‭ ‬اسراییل‭ ‬بهترین‭ ‬کشور‭ ‬منطقه‭ ‬است.