اینفوگرافی

بگذار نفس بکشم؛ مردمان معترض و محروم از هوای پاک

هوا پاک

از بین استان‌های معترض کنونی ۸ استان زیر در یک سال اخیر به خاطر ریزگردها امکان نفس کشیدن نداشتند: