اینفوگرافی, حکمرانی خوب, فسادبان

هشدار بمب ساعتی «فرونشست زمین» در سراسر ایران

پیرو نظر کارشناسان، برابر با ۱۱ درصد مساحت زمینی ایران در خطر فرونشست خاک قرار دارد. این مناطق نزدیک به نیمی از جمعیت ایران را در بر می‌گیرد.

هشدار بمب ساعتی «فرونشست زمین» در سراسر ایران

بر اساس نتایج یک پژوهش در دو دانشگاه کلرادو و هامبورگ، ایران دومین کشور دنیا از نظر نرخ و سومین کشور از نظر مساحت فرونشست در جهان است.

پیرو نظر کارشناسان، برابر با ۱۱ درصد مساحت زمینی ایران در خطر فرونشست خاک قرار دارد. این مناطق نزدیک به نیمی از جمعیت ایران را در بر می‌گیرد.
استان‌های تهران، خراسان رضوی و اصفهان بیش‌ترین جمعیت در معرض خطر فرونشست را در خود جای داده‌اند.

از جمله پیامدهای فرونشست زمین می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
📌 ایجاد تلفات جانی،
📌 آسیب به زیرساخت‌ها،
📌 افزایش خطر سیل،
📌 فرسایش خاک و
📌 کاهش ذخیره آبخوان‌ها.

#فرونشست_زمین #فرونشست #سیل #زلزله #جامعه_باز #جامعه_باز_و_دشمنان_آن