اخبار, ویدئو

ادامه اعتراض ضدحکومتی در ایران در گفتگو با عبدالرضا احمدی

ادامه اعتراض ضدحکومتی در ایران در گفتگو با عبدالرضا احمدی

ادامه اعتراض ضدحکومتی در ایران در گفتگو با عبدالرضا احمدی

 

ارزیابی عبدالرضا احمدی، عضو گروه دانش آموختگان لیبرال ایران و مسئول پروژه فسادبان از ادامه اعتراض ضدحکومتی در ایران در گفتگو با تلویزیون ایران اینترنشنال