حکمرانی خوب, ویدئو

 صادرات نفت ۶۰ درصد کمتر از بودجه  کشور

نفت

 صادرات نفت ۶۰ درصد کمتر از بودجه  کشور

 

مقامات دولتی از ۲ و نیم برابر شدن فروش نفت توسط دولت سیزدهم می گویند

سید حمید حسینی، رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآروده‌های نفتی هم می گوید

این اعداد و ارقام فروش نفت هیچ نشانه ای در اقتصاد ایران، جز همین نقل قول‌های رسمی ندارند.

اما میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه از کسری ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی بودجه آن هم فقط طی ۷ ماه خبر داد

بررسی گزارش گمرک ایران نشان می دهد دولت هر لیتر بنزین را به قیمت ۲۹سنت صادر کرده در حالی که میانگین قیمتی آن حداقل ۶۰ سنت بوده است.

این یعنی دولت افزایش فروش نداشته حراج منابع داشته است

و حتی با حراج سرمایه مملکت هم نتوانسته کسری بودجه را جبران کند