ویدئو

همه چیز باز هم گران شد

گران

همه چیز باز هم گران شد

جامعه باز:

تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی ایران به قوه قضاییه نشان می‌دهد که شاخص تورم در مهر امسال ۵۴.۸ درصد بوده که بالاترین رقم در ۲۲ ماه گذشته است.

این در حالی است که بطور نمونه حقوق بازنشستگان به «نصف خط فقر» هم نمی‌رسد.

و با وجود مشکلات معیشتی فراوان حقوق‌بگیران و بازنشستگان ، با عدم رسیدگی به ماین وضعیت، بحران معیشت بازنشستگان و مزدبگیران هر روز گسترده تر می‌شود

با وجود اینکه افزایش‌ قیمت‌ها نشانه آشکار شیب صعودی تورم در ایران است،  ابراهیم رییسی همچنین به دروغ ادعای کاهش نرخ تورم را مطرح می‌کند.