اینفوگرافی

جمهوری خانوادگی اسلامی: عراقچی ها

عباس عراقچی: معاون امور حقوقی و بین الملل وزارت امور خارجه
سابقه: مذاکره کننده ارشد ایرانی با گروه ۵+۱ بر سر پرونده هستهای ایران؛ سفیر جمهوری اسلامی ایران در کشورهای ژاپن و فنلاند؛ سخنگوی وزارت امور خارجه

دو برادر عباس عراقچی یعنی مجتبی و مرتضی عراقچی از تاجران و صادرکنندگان فرش دستباف و اعضای قدیمی اتاق بازرگانی و اتحادیه فرش دستباف هستند

احمد عراقچی: متولد ۱۳۵۷؛ معاونت ارزی بانک مرکزی
سابقه: عضو هیات مدیره و معاون اجرایی سازمان بورس و اوراق بهادار؛ مدیرعامل شرکت آی تی تدبیرپرداز؛ عضو هیات مدیره شرکت سرمایهگذاری خارجی ایران ایفیک؛
وی برادرزاده عباس عراقچی است

علی عراقچی: مدیر امور بین الملل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)؛
سابقه: مسوول کمپین must see Iran
وی برادرزاده عباس عراقچی است