اینفوگرافی

۶۸,۸۰۰ میلیارد تومان هزینه سالانه حکومت ایران برای حمایت از تروریسم و رژیمهای سرکش

رژیم ایران شهروندان خودش را محروم می‌کند تا از تروریسم و جنایت حمایت کند.