راستی آزمایی, ویدئو

راستی‌آزمایی ادعای رئیس قوه قضاییه

راستی‌آزمایی ادعای رئیس قوه قضاییه

راستی‌آزمایی ادعای رئیس قوه قضاییه

 

غلامحسین محسنی اژه‌ای، رییس قوه قضاییه گفته که نظام جمهوری اسلامی باید «متولی» حقوق بشر باشد

آیا ادعای او درست است؟ جمهوری اسلامی شایسته این است که متولی حقوق بشر باشد؟

 

جمهوری اسلامی یکی از بزرگترین ناقضان حقوق بشر در دنیا است

اجرای حکم اعدام، 

بازداشت‌های خودسرانه، 

محرومیت عمدی زندانیان از دسترسی به درمان و خدمات پزشکی، 

ارعاب مخالفان نظام و مدافعان حقوق بشر،

استفاده از شکنجه برای گرفتن اعتراف و 

مرگ‌های مشکوک زندانیان

تنها شماری از موارد نقض حقوق بشر در ایران است

مواردی که با اعتراض نهادهای بین‌المللی همراه می‌شود

 

طبق آمارها در سال ۲۰۲۰ میلادی حداقل ۲۶۷ نفر در ایران اعدام شدند

اعتراض‌های مسالمت‌آمیز مردم نیز به شدیدترین وجه سرکوب می‌شود

از جمله آنها، سرکوب خونین آبان ۹۸

 

از این رو، سخنان محسنی اژه‌ای، ادعایی نادرست است

جمهوری اسلامی هیچ شباهتی به کشور متولی حقوق بشر، ندارد

هیچ شباهتی

 

 

محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه در جلسه شورای عالی ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی گفت:

غربی‌ها در صدد آن هستند تا یکی از نقاط قوت جمهوری اسلامی ایران ناظر بر حمایت از حقوق انسان‌ها را به نقطه ضعف و کانون هجمه‌های خود تبدیل کنند.

بر مبنای مکتب متعالی اسلام انسان اشرف مخلوقات است و تعالیم و تعاریف اسلام نسبت به انسان و حقوق بشر در هیچ مکتب دیگری یافت نمی‌شود و در این مکتب متعالی بالاترین گناه آن است که انسان از مسیر رسیدن به مقصد اعلی بازداشته شود. دستورات مکتب متعالی اسلام در قالب اوامر و نواهی ناظر و متمرکز بر آن است که هیچگونه مانع و تزاحمی در مسیر حرکت انسان به سوی حق ایجاد نشود. مکتب اسلام برای رفع تزاحم‌ها در راستای حرکت انسان به سوی حق دارای دستورات و احکام قوی اولیه و ثانویه است و خداوند بر همین اساس دو نعمت و ودیعه آزادی و تعقل را به بشر عطا فرموده است.

او با اشاره به نقض آشکار حقوق بشر از سوی غربی‌ها و ادعا‌های دروغین آن‌ها در این زمینه گفت:

کسانی که بعضاً از طبیعت انسانی خود خارج شده‌اند و اگر به آن‌ها درنده اطلاق شود مبالغه صورت نگرفته اکنون برای ملل دیگر، بشر و حقوق بشر را تعریف می‌کنند. در واقع همان‌ها که امروز بیشترین اقدامات ضد بشری و شنیع‌ترین جنایات را علیه انسان‌ها مرتکب می‌شوند و با دسایس، توطئه‌ها، تجاوزات و اشغالگری‌های خود مردمان مظلوم را در نقاط مختلف دنیا آواره می‌کنند و به کشتار آن‌ها مبادرت می‌ورزند و زیرساخت‌های کشور‌های آن‌ها را منهدم می‌کنند و برای رونق فروش تسلیحات خود میان کشور‌ها جنگ‌افروزی می‌کنند، اکنون داعیه دار حقوق بشر شده‌اند.

رئیس شورای عالی ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی با بیان اینکه ما در زمینه حقوق بشر نباید رویکرد انفعالی داشته باشیم گفت:

چرا غربی‌ها باید سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری را تشکیل دهند و برای ما و سایر ملل مستقل در زمینه حقوق بشر اتخاذ تصمیم کنند؟ ضرورت دارد با همکاری سایر ملل مستقل و آزادیخواه بر مبنای تعریف متعالی از انسان تحولات اساسی در این حوزه صورت پذیرد.

اوبا تاکید بر ضرورت تقویت ساختار ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران بیان کرد:

هدف اصلی ما در مقولات حقوق بشری تاثیرگذاری در سطوح جهانی بر مبنای آموزه‌های متعالی و حیات‌بخش مکتب اسلام است. نیل به این هدف اعلی و مهم با ساختار موجود میسر نیست لذا تقویت ستاد حقوق بشر ضروری هست.

او با تاکید بر اهمیت اتخاذ رویکرد آفندی و مطالبه‌گرایانه در امر حقوق بشر در عرصه جهانی بیان داشت:

اگر بخواهیم در زمینه مسائل حقوق بشری رویکرد و حالتی فعال و آفندی داشته باشیم باید به رصد کامل موضوعات حقوق بشری و پیش‌بینی کامل مقوله‌ها، ابعاد و مصادیق این حوزه و آینده‌نگری بلند‌مدت در این راستا اهتمام بورزیم. همچنین ضروری است راهبرد‌های حقوق بشری خود را مشخص و تبیین کرده و در این جهت برنامه‌ها و اقداماتی را تدوین کنیم و در صورت نیاز به وضع قانون و احیاناً تغییر ساختار مبادرت ورزیم. این موضوع بسیار قابل تأمل است که آمریکا به عنوان بزرگترین حامی تروریست و بزرگترین عامل و آمر و مروّج مقوله تروریسم در دنیا کشور ما را متهم به حمایت از تروریسم می‌کند و یا کانادا با آن پرونده ضد حقوق بشری که چندی پیش موضوع نسل‌کشی کودکان بومی در این کشور، دنیا را در شوک فروبرد غالباً بانی قطعنامه‌های حقوق بشری علیه کشور ما می‌شود.

رئیس دستگاه قضا بیان کرد:

جایگاه ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی باید ارتقا یابد و ضرورت دارد متولی این مقوله مهم نظام جمهوری اسلامی باشد چرا که ما از یک سو در زمینه حقوق بشر آموزه‌ها و دستاورد‌های بسیاری داریم و از سویی دیگر نیز هجمه‌ها و تحمیل‌های ناروایی به لحاظ حقوق بشری بر کشور و نظام ما از ناحیه غربی‌ها وارد می‌شود. باید در همه دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های ذیربط که به نحوی از انحا با مقولات حقوق بشری مرتبط هستند بخش‌های تخصصی ویژه حقوق بشر شکل گیرد تا ضمن رصد موضوعات و مصادیق حقوق بشری در داخل و خارج کشور نقطه نظرات و پیشنهادات لازم در این زمینه را به دستگاه‌های متولی نظیر ستاد حقوق بشر ارائه دهند تا شاهد نوعی انسجام و یکپارچگی در این بخش باشیم.