راستی آزمایی, ویدئو

راستی‌ آزمایی ادعای حسن روحانی درباره وضعیت اقتصادی دولتش

راستی‌ آزمایی ادعای حسن روحانی درباره وضعیت اقتصادی دولتش

راستی‌ آزمایی ادعای حسن روحانی درباره وضعیت اقتصادی دولتش

 

راستی‌ آزمایی ادعای حسن روحانی درباره وضعیت اقتصادی دولتش

حسن روحانی در جلسه هیات دولت مدعی شد

دولت یازدهم با نرخ میانگین تورم ۱۱ درصد و میانگین نرخ رشد اقتصادی ۴.۷ درصد 

بهترین رکورد را در پنجاه سال گذشته ایران ثبت کرده است.

 

این ادعا واقعیت دارد؟

 

بررس آمار رسمی بانک مرکزی نشان می دهد

کمترین نرخ میانگین تورم در بین سالهای۵۰ تا۵۵ با نرخ متوسط ۹ درصد 

و بین سالهای ۴۰ تا ۵۱ با نرخ متوسط ۲.۷ درصد است

 

در مورد  ادعای بیشترین رشد اقتصادی هم آمار نشان می دهد

بیشترین  نرخ رشد اقتصادی بین سالهای ۵۵ تا ۵۷ با نرخ ۱۷ درصد بوده است.

پس ادعای حسن روحانی نادرست است.

 

معرفی پروژه راستیآزمایی در «موسسه ترویج جامعه باز»

در عصر انفجار اطلاعات و استفاده روزافزون شهروندان از شبکه‌های مجازی، تفکیک میان اخبار درست و نادرست از یکدیگر کار ساده‌ای نیست؛

از این‌رو، راستی‌آزمایی امروزه از اهمیت فوق العاده‌یی برخوردار شده است. این موضوع بویژه در کشورهای بسته و غیردموکراتیک، از اهمیتی دوچندان برخوردار است

چرا که در غیاب گردش آزاد اطلاعات و رسانه‌های آزاد، این رسانه‌های حکومتی هستند که اغلب به صورت هدفمندی، داده‌های نادرست و گمراه کننده‌ای را با ظاهری درست و فریبنده منتشر می‌کنند.

«موسسه ترویج جامعه باز» در پروژه حاضر بر راستی‌آزمایی و درست‌سنجی اخبار در حکمرانی جمهوری اسلامی ایران متمرکز شده است و داده‌ها و ادعاهای منتشر شده در حکمرانی جمهوری اسلامی را راستی‌آزمایی می‌کند. این پروژه گزارش‌ها و اخبار مختلف از جمله در زمینه‌ تحریم، آمارهای دولتی، فساد اداری و اقتصادی و بویژه ادعاهای مقام‌های مسوول در جمهوری اسلامی را راستی‌آزمایی می‌کند. تحلیل و گزارش‌های  این پروژه با بیانی ساده و در عین حال، دقیق و مستند تولید می‌شوند و به دست مخاطبان در داخل و خارج از ایران می‌رسند.