تصویر, راستی آزمایی, ویدئو

موج سوم کرونا در ایران؛ راستی آزمایی ادعای مسئولان در خصوص مهار کرونا

موج سوم کرونا در ایران

در رسانه ها حکومتی صحبت از موج سوم کرونا در ایران است. 

اما آیا وضعیت کرونا در ایران مهار شده بود؟

 

نگاه به آمارهای سازمان بهداشت جهانی نشان می دهد 

آمار مبتلایان کرونا تنها در اردیبهشت ماه اندکی کمتر شده 

و موج ابتلا در ایران هیچگاه نشکسته است 

که اکنون با موج دیگری روبرو باشیم

 

آمار مرگ و میر ناشی از کرونا هم نشان می دهد

در مقایسه با دیگر کشورها

در حالیکه مثلا در آلمان نرخ مرگ و میر هفتگی ۳۷ مورد

در عربستان ۲۱۸ مورد

در فرانسه ۳۶۰ مورد

در ترکیه ۴۵۰ مورد

در ایران این نرخ برابر  ۱۱۰۰ است

 

این یعنی وضعیت مرگ و میر در ایران در مقایسه با دیگر کشورهای وخیم است

راستی آزمایی ادعای مسئولان در خصوص موج سوم کرونا در ایران نشان می دهد که ادعای شروع موج جدید تنها یک گمراه سازی است و وضعیت کرونا

در ایران از زمان شروع تا امروز وخیم است.

کیفیت حکمرانی نامطلوب و ناکارآمد، از این جهت، تنها «شرایط اقتصادی» را ویران نمی کند بلکه ویژگی های فردی و شخصیتی شهروندان را نیز به مخاطره می اندازد. کسی که آینده ای برای خود متصور نیست و زندگی اش، کمترین ثباتی برای تحقق یک رویا ندارد، مستعد دست زدن به رفتاری است که شاید برای خودش هم عجیب باشد؛ همه اما قربانی همین سیستم ناکارآمد هستند؛ همین فساد و فروپاشی آشکار.