اینفوگرافی

۲۰۰ میلیون دلار دیگر ناپدید شد؛ کرمانشاه همچنان در محرومیت